Kancelaria

Pokuta i pojednanie

Odpowiedzialny: -

Spowiedź w naszej parafii

  1. Przygotowanie do spowiedzi obejmuje rachunek sumienia oraz wzbudzenie w sercu szczerego żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy.
  2. Podczas spowiedzi należy krótko przedstawić się kapłanowi – podać swój wiek i stan (mąż, panna, narzeczony, wdowa itp.). Jeśli spowiedź odbywa się przy okazji ważnych wydarzeń życia – np. chrzest, bierzmowanie, ślub – również trzeba o tym powiedzieć. To wszystko ułatwi prowadzenie rozmowy.
  3. Aby spowiedź była dobrze przeżytym spotkaniem z Bożym Miłosierdziem, należy wymienić wszystkie grzechy ciężkie podając w przybliżeniu ich liczbę, a potem wypełnić zadaną pokutę oraz zadośćuczynić za popełnione zło.
  4. W naszym kościele spowiedź odbywa się pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w pierwsze piątki miesiąca – od godz. 17:00.