Kancelaria

Bierzmowanie

Odpowiedzialny: ks. Łukasz Czapla

Bierzmowanie - Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej

Wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Przez bierzmowanie ochrzczony postępuje na drodze ale jej nie kończy. Potwierdza to cała liturgiczna i teologiczna tradycja Kościoła.

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie
z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheza szkolna stanowi część przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W przypadku braku zaangażowania w katechezę, złego zachowania, lekceważenia oraz opuszczania lekcji religii katecheta może nie udzielić zgody na bierzmowanie. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły
    i innych miejsc. Życie i zachowanie w sposób rażąco sprzeczny z katolicką moralnością oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać u księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun).
  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, wulgarność, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
  5. Kandydat powinien uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii. Podstawą jest coniedzielna Msza Święta i comiesięczna spowiedź. W przypadku innych nabożeństw w ciągu roku kandydat zostanie poinformowany jakie jest niezbędne „minimum”.

Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.