Kancelaria

Bierzmowanie

Odpowiedzialny: ks. Maciej Molicki

Bierzmowanie - Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej

Wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Przez bierzmowanie ochrzczony postępuje na drodze ale jej nie kończy. Potwierdza to cała liturgiczna i teologiczna tradycja Kościoła.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

  1. Przygotowanie do bierzmowania obejmuje katechezę szkolną we wszystkich klasach gimnazjalnych, trwające przez rok spotkania w parafii - spotkania z animatorem lub spotkania w jednej z grup młodzieżowych (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oaza Młodzieżowa), 2 dniowe rekolekcje ewangelizacyjne organizowane przez parafię, udział w życiu religijnym, końcową rozmowę z duszpasterzem, sakrament pokuty i pojednania oraz bezpośrednie próby przed uroczystością.
  2. Należy na początku trzeciej klasy gimnazjum dostarczyć metrykę chrztu – dotyczy to tylko kandydatów ochrzczonych poza naszą parafią.
  3. Terminy spotkań w parafii są ustalane na bieżąco z opiekunami grup. Próby mają miejsce w ostatnich tygodniach przed uroczystością.
  4. Za przygotowanie do sakramentu bierzmowania odpowiada ks. Bartłomiej Zwoliński. Termin Uroczystości zostanie podany w późniejszym czasie w ogłoszeniach parafialnych.

 

ZAPISY