Kancelaria

Bierzmowanie

Odpowiedzialny: ks. Maciej Molicki

Bierzmowanie - Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej

Wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Przez bierzmowanie ochrzczony postępuje na drodze ale jej nie kończy. Potwierdza to cała liturgiczna i teologiczna tradycja Kościoła.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

  1. Przygotowanie do bierzmowania obejmuje katechezę szkolną we wszystkich klasach gimnazjalnych, trwające przez rok spotkania w parafii, udział w życiu religijnym, sakrament pokuty i pojednania oraz bezpośrednie próby przed uroczystością.

    Należy na początku trzeciej klasy gimnazjum dostarczyć metrykę chrztu – dotyczy to tylko kandydatów ochrzczonych poza naszą parafią oraz w przypadku kandydatów do bierzmowania z innych parafii - pisemną zgodę ich duszpasterza na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią.

  2. Terminy spotkań w parafii są podawane na bieżąco przez księdza prowadzącego. Próby będą miały miejsce w ostatnich tygodniach przed uroczystością, która odbędzie się 4 marca 2018 r. (niedziela) o godz. 18.
    Za przygotowanie do sakramentu bierzmowania odpowiada ks. Maciej Molicki.

 

ZAPISY

 

UWAGA! Osoby, które zostały ochrzczone w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w formularzu zapisów w rubryce "Numer Aktu Chrztu" wpisują "0000/00". Właściwy numer aktu chrztu wpisze ks. Maciej z ksiąg parafialnych, które są w kancelarii. Dotyczy to tylko osób, które przyjęły chrzest w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Świdniku.