Kancelaria

Małżeństwo

 Odpowiedzialny: Ks. Jakub - tel. 509559186

Małżeństwo

Internetowy formularz zapisów do sakramentu małżeństwa

(wypełnij dopiero po przeczytaniu poniższych informacji)

 1. Właściwym miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia faktycznego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.
 2. Termin ślubu można umówić w kancelarii na długo przed planowaną uroczystością.
 3. Przygotowanie do małżeństwa obejmuje kurs przedmałżeński oraz sprawy formalne w kancelarii.
 4. Kurs przedmałżeński można odbyć w dowolnym miejscu. Należy wcześniej tak go zaplanować, aby zakończył się w odpowiednim czasie. Obejmuje on 10 cotygodniowych spotkań z prowadzącymi (kapłan i osoba świecka), 3 spotkania w Poradni Życia Rodzinnego oraz dwukrotną spowiedź – pierwsza po spisaniu protokołu, druga w tygodniu przed ślubem. W naszej parafii spotkania w ramach kursu odbywają się w soboty o godz. 17:00, w trzech seriach: od września do grudnia, od stycznia do kwietnia, oraz od kwietnia do czerwca. Za kurs przedmałżeński odpowiada ks. proboszcz Andrzej Krasowski. Razem z nim zajęcia prowadzą: pani Eliza Szypulska (tel. 501 206 033) i pani Paulina Niezbecka (tel. 513 289 712).
 5. Narzeczeni 2-3 miesiące przed planowaną datą ślubu wypełniają formularz na stronie www i po wypełnieniu zgłaszają się do kancelarii w celu podpisania protokołu. Przynoszą następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • metrykę chrztu (dotyczy to tylko osób ochrzczonych poza naszą parafią); w chwili doręczenia dokumentu nie może być on starszy niż pół roku,
  • świadectwo bierzmowania (dotyczy to tylko tych osób, które w metryce nie mają adnotacji o bierzmowaniu),
  • dokument z USC mówiący o możliwości zawarcia małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiący przed planowaną datą ślubu) lub świadectwo zawartego wcześniej małżeństwa cywilnego,
  • zgodę na ślub z parafii zamieszkania jednej ze stron (dotyczy narzeczonych, spośród których nikt nie mieszka w naszej parafii),
  • w przypadku wdowców, osób po stwierdzeniu nieważności małżeństwa i osób rozwiedzionych – dokument poświadczający stan wolny (np. akt zgonu współmałżonka, itp.).
 6. Konsekwencją spisania protokołu jest wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach zamieszkania narzeczonych. Obowiązkiem narzeczonych spoza naszej parafii jest dostarczenie do swojej parafii prośby o wygłoszenie zapowiedzi, a potem, w odpowiednim terminie, dostarczeniu jej z powrotem do parafii ślubu.
 7. W tygodniu przed ślubem należy zgłosić się ze świadkami do kancelarii w celu uzupełnienia podpisów w księgach parafialnych. Wszyscy przynoszą dowody osobiste. Narzeczeni przynoszą indeksy z kursu przedmałżeńskiego z podpisami z dwukrotnej spowiedzi. Jeśli nie donieśli tego wcześniej – również zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
 8. Osoby zamieszkumące poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej a chcace zawrzeć małzeństwo w naszej parafii, zglaszają się do Polskij Misji Katolickiej w swoim kraji i za jej pośrednictwem załatwiają wszystkie formalności związane ze ślubem.