Kancelaria

I Komunia Święta

Odpowiedzialny: I Komunia Święta - ks. Adam Blicharz, Rocznica I Komunii Świętej - ks. Kacper Małek

Komunia Święta

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii Świętej pogłębia zjednoczenie z Bogiem, gładzi grzechy powszednie (lekkie) i zachowuje od grzechów ciężkich. Kościół więc poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunię Św., gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Z miłości dla ludzi pozostał Pan Jezus na zawsze między nami w Najświętszym Sakramencie, nie tylko po to, aby ofiarować się za nas we Mszy Świętej, ale także dlatego, by być pokarmem dla naszych dusz. Przyjmowanie Ciała i Krwi Pana Jezusa nazywamy Komunią Świętą. W Komunii Świętej wierni przyjmują Pana Jezusa pod postacią chleba, a w niektórych wypadkach, za zezwoleniem Księdza Biskupa, także pod postacią wina.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

 1. Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje niedzielną Euchrystię, katechezę szkolną, comiesięczne spotkania w kościele parafialnym dla dzieci i rodziców, nabożeństwa okresowe, sakrament pokuty i pojednania oraz bezpośrednie próby przed uroczystością.
 2. Należy na początku roku szkolnego dostarczyć metrykę chrztu dziecka – dotyczy to tylko dzieci ochrzczonych poza naszą parafią.
 3. Rodzice dzieci uczących się poza Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku, którzy chcą, aby I Komunia Święta odbyła sie w naszej parafii, powinni zapytać o to tutejszego księdza proboszcza (i swojego księdza proboszcza, jeśli nie mieszkają na terenie naszej parafii). W razie otrzymania zgody proszeni są o zgłoszenie tego księdzu odpowiedzialnemu. Takie osoby powinny również dostarczyć w maju zaświadczenie od katechety o należytym przygotowaniu dziecka.
 4. Spotkania przygotowujące odbywają się raz w miesiącu - rozpoczynają się Eucharystią o godz. 11:30, a po niej następuje katecheza dla dzieci i rodziców w dolnym kościele. Terminy tych spotkań są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych. Próby mają miejsce w ostatnich tygodniach przed uroczystością.
 5. Jeśli rodziny mieszkające na stałe zagranicą i związane w jakiś sposób z naszą parafią (np. pochodzeniem) chcą, aby dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej w Świdniku mają taką możliwość. Konieczny jest na początku roku szkolnego kontakt z księdzem odpowiedzialnym i dostarczenie metryki chrztu dziecka. Dzieci przygotowują się w swoich parafiach zamieszkania zagranicą. Ważne, żeby jak najwcześniej uzgodnić fakt I Komunii Świętej w Polsce ze swoim miejscowym księdzem proboszczem. Do Świdnika należy przyjechać w maju z pisemną zgodą księdza oraz zaświadczeniem o przygotowaniu.
 6. Za przygotowanie do I Komunii Świętej odpowiada ks. Jakub Filipowicz.
 7. Plan Uroczystości i przygotowań na 2019 rok:

  Szkoła „Atena”

  10 maja (piątek) – godz. 16:00 - Spowiedź
  11 maja (sobota), godz. 12:00 – Uroczystość I Komunii Świętej

  SP 5 (I Komunia Święta 12 maja)

  Próby: 24 kwietnia (środa), godz. 16:30
  25 kwietnia (czwartek), godz. 19:00
  6 maja (poniedziałek), godz. 16:30
  7 maja (wtorek), godz. 16:30
  9 maja (czwartek), godz. 19:00
  10 maja (piątek) – godz. 16:00 - Spowiedź
  12 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość I Komunii Świętej
  13-17 maja (poniedziałek – piątek), godz. 18:00 – Biały tydzień (Msza święta i Litania do Matki Bożej) - każdego dnia o 17:30 próba dla dzieci pełniących funkcje liturgiczne danego dnia.

  SP 3 (I Komunia Święta 19 maja)

  Próby: 13 maja (poniedziałek), godz. 16:30
  14 maja (wtorek), godz. 16:00
  16 maja (czwartek), godz. 16:00
  17 maja (piątek), godz. 16:00
  18 maja (sobota) – godz. 9:00 - Spowiedź
  19 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość I Komunii Świętej
  20-24 maja (poniedziałek – piątek), godz. 18:00 – Biały tydzień (Msza święta i Litania do Matki Bożej)

  26 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej

 8. Terminy I Komunii Świętej i Rocznicy I Komunii na 2020 rok:
  10 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku (klasy B, C, D).
  11-15 maja (poniedziałek – piątek), godz. 18:00 – Biały tydzień (Msza święta i Litania do Matki Bożej) dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku (klasy B, C, D).
  17 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku (klasy A, E, F)
  18-22 maja (poniedziałek – piątek), godz. 18:00 – Biały tydzień (Msza święta i Litania do Matki Bożej) dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku (klasy A, E, F).

  31 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej