Kancelaria

I Komunia Święta

Odpowiedzialny: I Komunia Święta - ks. Adam Blicharz, Rocznica I Komunii Świętej - s. Konstancja

Komunia Święta

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii Świętej pogłębia zjednoczenie z Bogiem, gładzi grzechy powszednie (lekkie) i zachowuje od grzechów ciężkich. Kościół więc poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunię Św., gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Z miłości dla ludzi pozostał Pan Jezus na zawsze między nami w Najświętszym Sakramencie, nie tylko po to, aby ofiarować się za nas we Mszy Świętej, ale także dlatego, by być pokarmem dla naszych dusz. Przyjmowanie Ciała i Krwi Pana Jezusa nazywamy Komunią Świętą. W Komunii Świętej wierni przyjmują Pana Jezusa pod postacią chleba, a w niektórych wypadkach, za zezwoleniem Księdza Biskupa, także pod postacią wina.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

  1. Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje niedzielną Euchrystię, katechezę szkolną, comiesięczne spotkania w kościele parafialnym dla dzieci i rodziców, nabożeństwa okresowe, sakrament pokuty i pojednania oraz bezpośrednie próby przed uroczystością.
  2. Należy na początku roku szkolnego dostarczyć metrykę chrztu dziecka – dotyczy to tylko dzieci ochrzczonych poza naszą parafią.
  3. Rodzice dzieci uczących się poza Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku, którzy chcą, aby I Komunia Święta odbyła sie w naszej parafii, powinni zapytać o to tutejszego księdza proboszcza (i swojego księdza proboszcza, jeśli nie mieszkają na terenie naszej parafii). W razie otrzymania zgody proszeni są o zgłoszenie tego księdzu odpowiedzialnemu. Takie osoby powinny również dostarczyć w maju zaświadczenie od katechety o należytym przygotowaniu dziecka.
  4. Spotkania przygotowujące odbywają się raz w miesiącu - rozpoczynają się Eucharystią o godz. 11:30, a po niej następuje katecheza dla dzieci i rodziców w dolnym kościele. Terminy tych spotkań są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych. Próby mają miejsce w ostatnich tygodniach przed uroczystością.
  5. Jeśli rodziny mieszkające na stałe zagranicą i związane w jakiś sposób z naszą parafią (np. pochodzeniem) chcą, aby dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej w Świdniku mają taką możliwość. Konieczny jest na początku roku szkolnego kontakt z księdzem odpowiedzialnym i dostarczenie metryki chrztu dziecka. Dzieci przygotowują się w swoich parafiach zamieszkania zagranicą. Ważne, żeby jak najwcześniej uzgodnić fakt I Komunii Świętej w Polsce ze swoim miejscowym księdzem proboszczem. Do Świdnika należy przyjechać w maju z pisemną zgodą księdza oraz zaświadczeniem o przygotowaniu.
  6. Terminy I Komunii na rok 2024 podawane są zawsze w maju po Komuniach właściwych.
  7. Za przygotowanie do I Komunii Świętej odpowiada ks. Adam Blicharz.
  8. Plan Uroczystości na 2023 rok: 

07 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość I Komunii Świętej - klasy A, B, C
08-12 maja (poniedziałek – piątek), godz. 18:00 – Biały tydzień (Msza święta i Litania do Matki Bożej)

14 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość I Komunii Świętej - klasy D, E ,F, G
15-19 maja (poniedziałek – piątek), godz. 18:00 – Biały tydzień (Msza święta i Litania do Matki Bożej)

21 maja (niedziela), godz. 10:00 – Uroczystość I Komunii Świętej - termin dla dzieci z poza parafii                                         22-26 maja (poniedziałek – piątek), godz. 18:00 – Biały tydzień (Msza święta i Litania do Matki Bożej)