Czytania na dziś

ANTYFONA NA WEJŚCIE - Dn 3, 58

Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie Pańscy, * chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.

KOLEKTA

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów, † spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę * i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Anioł strzeże w czasie drogi - Wj 23, 20-23

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu czytania.
Czytanie z Księgi Wyjścia
Tak mówi Pan: «Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chittyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wytracę».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11)


Refren: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *

Boże mój, któremu ufam».

Refren: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *

i od słowa niosącego zgubę.

Okryje cię swoimi piórami, †

pod Jego skrzydła się schronisz; *

wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

Refren: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Nie ulękniesz się strachu nocnego *

ani strzały za dnia lecącej,

ani zarazy skradającej się w mroku, *

ani moru niszczącego w południe.

Refren: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *

a cios nie dosięgnie twojego namiotu.

Bo rozkazał swoim aniołom, *

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Refren: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ - Por. Ps 103 (102), 21


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawszew oblicze Ojca mojego - Mt 18, 1-5. 10

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu Ewangelii.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
«Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje.
Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy ku czci Twoich świętych Aniołów, i spraw łaskawie, † abyśmy pod ich nieustanną opieką byli wolni od doczesnych niebezpieczeństw * i doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA 63. Chwała Boża jaśnieje w Aniołach

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze składali dziękczynienie, * i abyśmy głosili Twoją chwałę, * która jaśnieje w Aniołach i Archaniołach.
Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, * wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. * Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów * poznajemy, jak jesteś niezmierzony * i godny miłości ponad całe stworzenie.
Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów, * którzy przez Pana Jezusa Chrystusa * wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ - Ps 138, 1

Boże mój, będę Ci śpiewał psalm wobec Aniołów.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie dajesz nam pokarm na życie wieczne, * przez posługę Aniołów prowadź nas do niego drogą zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Czytania dostarcza: http://brewiarz.pl

październik 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
Nabożeństwo Uwielbienia W drugą niedzielę miesiąca, po wieczornej Mszy św. w kościele, odbędzie się nabożeństwo uwielbienia. Zapraszamy wszystkich parafian do włączenia się do wspólnej modlitwy!
Data :  08 10 2023
9
Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Wolontariatu po mszy wieczornej o godz. 18.00.
Data :  09 10 2023
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31