Czytania na dziś

ANTYFONA NA WEJŚCIE - Ps 18, 19-20

Pan jest moim obrońcą. * Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, * ocalił mnie, gdyż mnie miłuje.

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, * a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję - 1 P 1, 10-16

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu czytania.
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Najmilsi: Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy – ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: «Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania śpiewu psalmu.
Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *

i święte ramię Jego.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Pan okazał swoje zbawienie, *

na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *

dla domu Izraela.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *

zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *

cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ - Por. Mt 11, 25


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Nagroda za wyrzeczenia - Mk 10, 28-31

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu Ewangelii.
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, składamy Tobie dary, które od Ciebie pochodzą, † przyjmij je jako wyraz naszego oddania * i spraw, aby Ofiara, która od Ciebie czerpie swoją wartość, wyjednała nam szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA 36. Odnowa świata przez Chrystusa

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do melodii tej prefacji.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Nim chciałeś wszystko odnowić, * abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, * które On w pełni posiada. * On będąc prawdziwym Bogiem, * uniżył samego siebie, * i przez krew przelaną na krzyżu * przyniósł pokój całemu światu. * Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie * i stał się przyczyną wiecznego zbawienia * dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ - Ps 13, 6

Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem, * i psalm zagram imieniu Najwyższego Pana.

Albo: - Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni Chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię miłosierny Boże, † spraw, aby Sakrament, który jest naszym Pokarmem na ziemi, * zapewnił nam udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Czytania dostarcza: http://brewiarz.pl

maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nabożeństwo Uwielbienia W drugą niedzielę miesiąca, po wieczornej Mszy św. w kościele, odbędzie się nabożeństwo uwielbienia. Zapraszamy wszystkich parafian do włączenia się do wspólnej modlitwy!
Data :  12 05 2024
13
Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Wolontariatu po mszy wieczornej o godz. 18.00.
Data :  13 05 2024
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31