Grupy

Zespół Charytatywny Caritas

Odpowiedzialny: Stanisław Bodys

Zespół Charytatywny Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła został powołany do istnienia wiosną 1993 roku przez Księdza Kanonika Jana Hryniewicza. Zespół powstał na bazie członków Wspólnoty Krwi Chrystusa. Obecny trzon Zespołu stanowią: Stanisław Bodys – odpowiedzialny za zespół, Ewa Bodys, Jadwiga Posiej, Adela Ochnio, Stanisława Mazurek.

W swej działalności ograniczał się do pomocy potrzebującym w okresach rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, kiedy to wierni parafianie składali dary żywnościowe dla potrzebujących.

Z darów wiernych parafii NMP Matki Kościoła do grudnia 1999 roku, korzystali potrzebujący z całego miasta. W miarę powstawania zespołów w nowych parafiach, potrzebujący przechodzili pod ich opiekę.

W roku 2005 powierzono zespołowi prowadzenie Akcji Caritas – PEAT „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” – pomoc z Unii Europejskiej. Z pomocy „Caritas – pomoc najuboższym” - w parafii korzysta około 175 rodzin, z akcji charytatywnych w czasie rekolekcji korzysta ponad 200 rodzin.