Grupy

Wspólnota Krwi Chrystusa

Opiekun: ks. Adam Blicharz

Wspólnota Krwi Chrystusa w parafii NMP Matki Kościoła:

  • Animator: Halina Kubik
  • Spotkania w grupie: środa, godz. 17:00, Sala Caritas
  • Msza Święta: druga sobota miesiąca, godz. 8:30, Dolny Kościół

"Błogosławiona Krew Jezusowa" - nasze powitanie, na które odpowiadamy "Na wieki Błogosławiona". Kult Krwi Chrystusa, według podania, ma swoje korzenie na Golgocie, kiedy to jeden z żołnierzy rzymskich obecny przy ukrzyżowaniu Jezusa zabrał ze sobą do domu (po swoim nawróceniu) ziemię nasączoną Krwią Chrystusa. Później relikwia ta miała być przekazywana, jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W grudniu 1808 r. w Rzymie zostało założone, przez ks. Franciszka Albertiniego i Św. Kaspra del Bufalo, Bractwo Najdroższej Krwi. Zatwierdzone przez papieża Piusa VII, podniesione do godności Arcybractwa i obdarzone wieloma odpustami, aby jak najwięcej wiernych tą "Cenę Odkupienia" uczyło się kochać i czcić. Aby ułatwić szerzenie tej Wspólnoty ks. Jan Merlini przekształcił Arcybractwo na "Pobożne Stowarzyszenie", które dzisiaj nazywamy "Wspólnotą Krwi Chrystusa".

Wspólnota, jako ruch dla świeckich w Kościele Katolickim, w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego, gdy cały naród pragnął wolności i godności - gotowy płacić za to własną krwią. Centrum naszego Ruchu znajduje się przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, gdzie jest intronizowana Relikwia Krwi Chrystusa z Golgoty, którą Misjonarze Krwi Chrystusa otrzymali w darze w 1998 r. od Sióstr Przenajdroższej Krwi z Schellenbergu (Księstwo Liechtenstein). Wspólnota z naszej parafii utrzymuje kontakt z najbliższym Domem Formacyjno Misyjnym w Łabuńcach/Zamościa. Możemy odbyć tam kilkudniowe rekolekcje dla dorosłych, skupienia oraz rekolekcje letnie i zimowe dla dzieci. Ruch świecki "Wspólnota Krwi Chrystusa" pragnie pomagać wszystkim w wypełnianiu powołania chrześcijańskiego, aby przyczyniać się do budowy Królestwa Bożego przez przedstawianie wartości Przenajdroższej Krwi Chrystusa, odnoszenie jej do własnego, codziennego życia i środowiska, w którym żyje i pracuje. Duchowość Krwi Chrystusa staje się sposobem życia, ma służyć przemianie człowieka w jego myśleniu i postępowaniu, aby celem była przemiana serca, a w konsekwencji życie na wzór Chrystusa. Wspólnota powstaje na terenie parafii za zgodą ks. Proboszcza, który przydziela jej opiekuna.

W naszej parafii, jako grupa modlitewna WKC, spotykamy się raz w tygodniu. Spotkanie trwa około godziny i rozpoczyna się śpiewem lub modlitwą do Ducha Świętego. Po modlitwie rozpoczynającej jeden z uczestników czyta głośno tekst Ewangelii przypadający na najbliższą niedzielę. Następnie w milczeniu każdy uczestnik spotkania czyta ponownie fragment Ewangelii i rozważając go stara się usłyszeć, co Bóg chce mu dziś przekazać, jednocześnie odnajdując werset najbardziej przemawiający do jego serca. Wspólne rozważanie Pisma Św. jest jedną z wielu możliwości spotkania z Jezusem i doświadczenia Jego bliskości, ponieważ jest obecny dzięki wspólnocie zebranych w Jego Imię. On sam przez światło swojej obecności wyjaśnia słowa Pisma Św. i skłania nas do działania.

Pierwsza część rozważania Słowa Bożego to szukanie woli Bożej, zaś w drugiej części poszczególne osoby mogą dzielić się z innymi tym, czego doświadczyły. Następnie grupa wybiera werset, który staje się "Słowem Życia" na cały tydzień do następnego spotkania.

"Słowo Życia" zapamiętane i kontemplowane pomaga żyć w obecności Boga, aby codziennie w różnych okolicznościach realizować wiarę.

Trzecia część spotkania to wymiana doświadczeń związanych ze "Słowem Życia" wybranym w minionym tygodniu, rozważanie tego, co Pan Bóg w nas i przez nas uczynił. Pomocą mogą być nawet nasze błędy, słabości - przezwyciężone "Słowem Życia" i Krwią Chrystusa.

Każde nasze spotkanie zawiera następujące elementy: czytanie duchowe, rozmyślanie oraz modlitwy z "Modlitewnika do Krwi Chrystusa".

Błogosławiona Krew Jezusowa!