Grupy

Szkolne Koło CARITAS

Opiekun: ks. Maciej Molicki

Szkolne Koło Caritas Gimnazjum nr 3 w Świdniku powstało w listopadzie 2005r. w celu szerzenia dzieł miłosierdzia w środowisku szkolnym i parafialnym.

Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest nauczyciel zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas - Pani Katarzyna Pryputniewicz, a przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza - Pani Iwona Oknińska.

W Szkolne Koło Caritas są zaangażowani uczniowie klas I-III Gimnazjum. Uczestniczą oni w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w ostatnią środę miesiąca od g.15.20 w sali Gimnazjum nr 3 oraz organizują akcje charytatywne.

Do głównych zadań Szkolnego Koła Caritas należą:

  • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii i Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła;
  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizowanie pomocy, w szczególności otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniów chorych;
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej (sprzedaż świec wigilijnych, akcja „Jałmużna wielkopostna”, pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.).

Patronką Szkolnego Koła Caritas jest św. Faustyna Kowalska, a świętem patronalnym jest Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Przyświecają nam słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/skc.swidnik

Historia Caritas w Polsce

Cele działalności Szkolnego Koła Caritas

Efekty działań Szkolnego Koła Caritas