Grupy

Stowarzyszenie AGAPE

Opiekun: -

Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie AGAPE w ramach zadania powierzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Do zadań realizowanych w ramach OPOPP należy:
• bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin,
• bezpłatne poradnictwo psychologiczne wraz z pomocą psychologiczną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, członków ich rodzin oraz świadków przestępstw,
• bezpłatne wsparcie socjalne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich członków rodzin.


Więcej informacji na temat zakresu i form pomocy znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

W ramach zadań realizowanych przez Stowarzyszenie AGAPE osoby zgłaszające się do Ośrodka mogą skorzystać nieodpłatnie z pomocy prawnej oraz psychologicznej – terapeutycznej zgodnie ze standardami pracy wyznaczonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Koszty dojazdu do Ośrodka mogą zostać zrefundowane. Kadrę Ośrodka stanowią specjaliści z dużym doświadczeniem merytorycznym. Pomoc prawną świadczą radcy prawni i adwokaci. Wsparcie psychologiczne realizowane jest przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień. Wsparcie socjalne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem realizowane jest przez pracownika socjalnego.

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia Stowarzyszenia AGAPE.

Osrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestpstwem - PLAKAT OPOPP