Grupy

Rycerstwo św. Michała Archanioła

Opiekun: ks. Kacper Małek

Spotkania: drugi i ostatni piątek miesiąca, godz. 16:00, Sala Legionu Maryi

Rycerstwo św. Michała Archanioła to ruch apostolski działający w Polsce i wielu innych krajach. Przynależeć do niego mogą osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania. Naszym celem jest wynagradzanie Bogu za grzechy świata oraz wypraszanie nawrócenia grzesznikom, a czynimy to przez modlitwę – wspólnotową i osobistą. Posługujemy się przy tym egzorcyzmami prostymi, czy też modlitwami za wstawiennictwem patrona, św. Michała Archanioła. Bliskie są nam także: rozważanie Słowa Bożego, Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia – wszystko w celu własnego uświęcenia i odpędzenia złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata. Staramy zawsze trwać w łasce uświęcającej, być wolnymi od wszelkich zniewoleń i nałogów, a we wspomnianych wyżej intencjach podejmujemy post oraz w każdy piątek uczestniczymy we Mszy świętej. Na różne sposoby szerzymy kult patrona, jak również Aniołów Stróżów. Aby samemu nieustannie pogłębiać swoją duchowość, czytamy Pismo Święte i dwumiesięcznik „Któż jak Bóg” oraz starannie przygotowujemy się do uroczystości św. Michała Archanioła, obchodzonej 29 września. Spotkania, które mają miejsce dwa razy w tygodniu, służą wzajemnemu wspieraniu się i wspólnej modlitwie, która jest umocnieniem dla każdego z nas. Ruch jest kierowany przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła, więc wszyscy członkowie należą do duchowej rodziny michalickiej i uczestniczą w jej dobrach duchowych.