Grupy

Oaza młodzieżowa

Opiekun: ks. Tadeusz Fac

Spotkania: piątek, godz. 19:00, Sala Oazy

Oaza to ruch dla osób w wieku od przedszkolnego do studenckiego. Kwestie poruszane na naszych spotkaniach to m.in.: Bóg, wiara, Słowo Boże, Eucharystia, powołanie, miłość, świadectwo, życie, zniewolenia i wiele innych. Zastanawiamy się nad tymi tematami w oparciu o analizę fragmentów Pisma Świętego. Bierzemy czynny udział w życiu liturgicznym naszej parafii poprzez angażowanie się w ubogacanie Mszy świętej śpiewem, czytaniem Słowa Bożego i świadectwem naszej wiary, którą każdy z nas przeżywa w sposób indywidualny, jak i wspólnotowy. W wakacje wyjeżdżamy na 15-dniowe rekolekcje, aby razem z młodymi ludźmi z całej diecezji pogłębić treści poruszane w ciągu roku. W Wielkim Poście, w czasie ferii zimowych oraz weekendu majowego mamy możliwość uczestniczyć w krótszym, 3-dniowym wyjeździe formacyjnym. Naszym celem jest dążenie do świętości przez wypełnianie charyzmatu, który sformułował założyciel Ruchu Światło – Życie, ks. Franciszek Blachnicki. Podejmujemy kolejne kroki, pomagające nam w stawaniu się Nowym Człowiekiem. Służą temu spotkania w grupie, poprzedzająca je Eucharystia, jak również czas spędzony na wspólnej rekreacji – chcemy budować więź z Bogiem i z innymi ludźmi we wszystkich okolicznościach życia.