Grupy

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Opiekun: ks. Krzysztof Wilczyński

KSM zrzesza młodych, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

KSM wprowadza młodych ludzi w dorosłość, pomaga stawać się osobami dojrzałymi z mocnym kręgosłupem moralnym, uczy życia z Bogiem i Kościołem.

Formacja oparta jest na żywym uczestnictwie w sakramentach Eucharystii oraz pokuty i pojednania, medytacji Pisma Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie brewiarzowej i różańcowej. Inspiracje czerpiemy z nauczania Jana Pawła II oraz Franciszka, zwłaszcza z tekstów kierowanych w sposób szczególny do ludzi młodych.

Działanie KSM AL odbywa się na dwóch płaszczyznach – w środowisku lokalnym (parafia, szkoła) oraz na Lubelszczyźnie (Archidiecezja Lubelska). Członkowie KSM AL tworzą oddziały parafialne i koła środowiskowe. Prowadzą cykliczne spotkania, ale często organizują też kawiarenki młodzieżowe, świetlice środowiskowe dla dzieci, tworzą grupy muzyczne i teatralne, jako wolontariusze pomagają ludziom potrzebującym.

Podstawą działalności KSM-owskiej są regularne spotkania członków KSM złożone ze wspólnej modlitwy i rozmów o Bogu, miłości, przyjaźni, prawdzie i wolności, o ludziach, którzy są ważni w życiu i o tych, którzy takimi powinni być, o wyborach i o codzienności, o poznawaniu siebie, realizowaniu marzeń oraz wielu innych.

Opiekun duchowy: ks. Jakub Głowacki

Prezes: Paulina Sus

Wspólnota spotyka się w piątki o godz. 19:00 w tzw. Kafejce.

 

Początki KSM w czasach II Rzeczypospolitej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w początku swojej działalności było częścią Akcji Katolickiej. Dnia 5 lutego 1934 roku na krajowym zjeździe Akcji Katolickiej postanowiono na wzór włoski podzielić organizację na 4 kolumny:

  • Katolicki Związek Mężów (KZM)
  • Katolicki Związek Kobiet (KZK)
  • Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM)
  • Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ)

Związki ogólnopolskie miały swoje odpowiedniki w stowarzyszeniach diecezjalnych:

  • Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM)
  • Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK)
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM)
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ)

Wielu członków KSMM i KSMŻ pochodziło ze Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej utworzonego już w 1919 roku.

II Wojna Światowa

Niestety wybuch II wojny światowej przerwał działanie Akcji Katolickiej i wszystkich organizacji jej podległych, w tym również KSMM i KSMŻ. Wielu członków tych organizacji brało udział w regularnych bitwach, a później w działaniach partyzanckich mających na celu odzyskanie suwerenności kraju.

KSM w czasach PRL–u

Po wojnie z powodu wtargnięcia sił Związku Radzieckiego i utworzenia z Polski kraju marionetkowego o ustroju komunistycznym rozwiązano wszystkie organizacje wchodzące w skład Akcji Katolickiej. Jednak z powodu przeoczenia udało się zarejestrować dwa oddziały KSMM: w Archidiecezji Poznańskiej i Archidiecezji Krakowskiej. KSMŻ nie udało się jednak nigdzie legalnie zawiązać, dlatego ks. kard. Adam Sapieha powołał do istnienia Żywy Różaniec Dziewcząt, nieformalną formację mającą strukturę organizacyjną podobną do KSMŻ. Dnia 7 lutego 1953 roku z powodu nasilenia represji władz państwowych rozwiązano legalnie działające KSMŻ i ŻRD. Wielu członków tych organizacji zamknięto w więzieniach, kilku z nich skazano na karę śmierci. Pomimo rozwiązania KSM odbywały się nadal potajemne spotkania. Co więcej, organizacja zdobywała coraz większą popularność. Duże zasługi dla KSM miał ks. kard. Karol Wojtyła, który pomimo sprzeciwu rządu prowadził spotkania tej grupy młodzieżowej. Był ogromnym autorytetem wśród KSM-owiczów. Dnia 16 października 1978 roku został wybrany na papieża, co przyczyniło się do rozwoju KSM w latach 90 – tych XX wieku.

KSM w czasach III RP

Przełomowym rokiem w historii KSM był rok 1989. Ks. prałat Antoni Sołtysik, który również był członkiem KSM, widząc zaangażowanie młodzieży, postanowił przywrócić organizacji status prawny. Tak więc 10 października 1990 roku Episkopat Polski wydał dekret powołujący KSM jako organizację ogólnopolską. Statut został potwierdzony 30 kwietnia 1993 roku. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży uzyskało także osobowość prawno – cywilną rozporządzeniem Ministra, Szefa Urzędu Rady Ministrów, z dnia 30 czerwca 1993 roku.

Historia KSM w Archidiecezji Lubelskiej i oddziału KSM w Świdniku

Dnia 15 listopada 1993 roku arcybiskup lubelski Bolesław Pylak wydał dekret, w którym erygował Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Od tego czasu kilka organizacji młodzieżowych działających w naszej diecezji przekształciło się w KSM. Także w naszej parafii pod opieką księdza Sławomira Mazurka zaczęła się spotykać grupka młodzieży. Dnia 19 września 1994 roku oficjalnie powołano KSM przy parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku. Oddział ten cechował się niezwykłą chęcią do działania i był wzorem dla pozostałych wspólnot. Warto też wspomnieć, że Piotr Szlązak – były prezes naszego oddziału, był przez dwie kadencje prezesem archidiecezjalnego zarządu KSM.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Świdniku

Katolickie Stowarzyszenie Młodych to organizacja zrzeszająca młodzież chrześcijańską. Celem KSM jest zgłębianie problemów dzisiejszego świata oraz przybliżanie nauczania papieża Jana Pawła II. Często KSM jest postrzegany jako organizacja modlitewna. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Domeną stowarzyszenia nie jest więc nieustanne siedzenie w murach kościoła, lecz czynne działanie. Dlatego KSM jest głównym organizatorem ogólnopolskich akcji, takich jak „Dni Papieskie” czy „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, na terenie miasta Świdnik. Organizujemy również własne akcje, jak na przykład akcja pomocy dzieciom z domu dziecka. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, nie tylko z kręgów Kościoła, także ze szkołami i przedszkolami. Bierzemy również udział w różnych występach artystycznych, mających związek z życiem liturgicznym Kościoła, np. w Misterium Męki Pańskiej, Jasełkach. Przygotowujemy oprawę liturgiczną Mszy Świętej oraz czuwania modlitewne, a także organizujemy imprezy propagujące abstynencję.

Jeżeli wolisz chwalić Boga bardziej czynem, niż modlitwą i masz od 14 do 30 lat, to KSM jest organizacją właśnie dla Ciebie.