Grupy

Harcerze

Drużynowy: -, Duszpasterz: ks. Andrzej Krasowski

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego – organizacja harcerska nawiązująca do skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz działalności instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka, działająca w Polsce. Od 1995 jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego. Od połowy 2009 używa również nazwy "Skauci Europy".

1 Drużyna Świdnicka im. Jana Ewangelisty powstała 2013 roku w sposób naturalny przechodząc z sieci wolnych zastępów- tzw. PuSZczy. W odróżnieniu od innych ugrupowań harcerskich jesteśmy organizacją nastawioną na nieustanne zmiany i rozwój tak by możliwie najlepiej odpowiadać na aktualne oczekiwania młodzieży oraz Rodziców. To właśnie Rodzice stanowią fundament prawidłowego działania drużyny a wszelka nasza obecność i zajęcia są dla nich transparentne. Kolejną różnicą jest sposób działania zastępów. Stawiamy na maksymalny rozwój samodzielności i zaradności, zmysłu praktycznego, odpowiedzialności i wiary. Zastępy działają na zbiórkach samodzielnie biorąc odpowiedzialność za stopień przygotowania się do zbiórki każdego z członków zastępu.

Tak jak w innych harcerstwach opieramy się na Prawie Harcerskim i podchodzimy do niego bardzo poważnie. To decyzja na całe życie. Przyrzeczenie, wraz z którym chłopak staje się bratem wielkiej rodziny harcerskiej składane jest nie tylko przed ludźmi ale przed Bogiem.

"Na mój Honor, z łaską Bożą przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego".

Zbiórki chłopaków odbywają się zazwyczaj w soboty rano ok. 9:00, jednak to zastępowi za każdym razem ustalają formę, miejsce i godzinę spotkania.

Dla osób zainteresowanych jest możliwość trzykrotnego uczestnictwa w zbiórce "bez zobowiązań". Wyjeżdżamy na obóz letni - dwutygodniowy, zimowisko 5-dniowe oraz różne inne imprezy.

Czuwaj.

Drużynowy

Spotkania:

sobota ok. 9:00