Grupy

Chór parafialny

Opiekun: ks. Proboszcz

Dyrygent: Leszek Woźniak (tel. 517 068 669)

Chór mieszany "Mater Ecclesiae" parafii NMP Matki Kościoła powstał zaraz po zawiązaniu parafii. Pierwszy - występ udział w oprawie muzycznej Mszy św. Wielkanocnej chóru był w roku 1978, jeszcze w kaplicy – baraku. Chór powstał staraniem ks. Kan. Jana Hryniewicza, spośród mieszkańców Świdnika i jak wypowiadał się ks. kanonik „Chór powstał z potrzeby serc, z umiłowania śpiewu, aby ludziom rozweselać serca i wlewać nadzieję”. Duży wkład w organizacje chóru miały też Siostry Betanki. W ciągu lat działalności przewinęło się ponad stu chórzystów i dziewięciu dyrygentów. Ze śpiewających od początku obecnie uczestniczą tylko cztery osoby. Obecnie dyrygentem jest p. Leszek Woźniak organizator, organista i opiekun zespołu. Aktualnie chór liczy 24 osoby (10 osób to soprany, 6 alty, 5 tenory, 3 basy).

Chór pracuje przy parafii i występuje podczas uroczystości i Mszy św. w naszej parafii. Co raz częściej występuje również poza, w innych parafiach. Miarą naszych sukcesów są przeżycia i zadowolenie ludzi biorących udział w uroczystościach i nabożeństwach. Nasz kościół jest duży, chór też ma duże pole do działania.

Zapraszamy wszystkich chętnych, lubiących śpiew, Panie i Panow do udziału w chórze. Nie ma wstępnych przesłuchań, jeżeli spodoba się atmosfera w zespole, zostaniecie. Dyrygent jest wymagający, ale wyrozumiały, przydatność do zespołu oceni podczas pracy.

Próby odbywają się we wtorki i piątki w godz. od 16:00 do 17:30 w salce Dolnego kościoła. Zapraszamy.