Grupy

Arcybractwo Straży Honorowej

Opiekun: ks. Łukasz Czapla

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Spotkania: drugi piątek miesiąca, godz.18:45, Sala Caritas

Arcybractwo proponuje ogółowi swych członków nieustanne oddawanie czci i miłości oraz wynagradzanie Sercu Jezusa, który pokochał nas aż do przyjęcia widocznych ran zadanych włócznią na drzewie krzyża i niewidocznych ran zadawanych każdego dnia przez zapomnienie, niewdzięczność i ludzkie grzechy.

Podstawowym obowiązkiem członków Straży jest wynagradzanie Sercu Jezusowemu zranionemu przez nasze grzechy.

W tym celu członkowie wybierają jedną godzinę w ciągu dnia, podczas której skupieni na Jezusie Chrystusie utajonym w Najświętszym Sakramencie, ofiarują Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w tej godzinie, niczego w nich nie zmieniając.

Łączą tę ofiarę z Ofiarą na Krzyżu, Ofiarą Krwi i Wody, które wytrysnęły ze zranionego Serca Jezusa, składaną przez wszystkich kapłanów sprawujących w tej godzinie na całym świecie Msze św.

Jezus w swoim nieskończonym Miłosierdziu zarezerwował miejsce przy swoim Sercu dla tych, których odkupił a odkupił wszystkich bez wyjątku.

Czy może być godniejsze miejsce dla grzesznika jak przy Sercu Jego Boga?
Nie pozwól, by twoje miejsce przy Sercu Jezusa świeciło pustką!