Grupy

Apostolat "Margaretka"

Animator:  Stanisław Bodys, ks.Adam Blicharz

Apostolat „Margaretka” został założony w parafii NMP Matki Kościoła przez Wspólnotę Krwi Chrystusa 1 lipca 2002 r. w święto Najdroższej Krwi Chrystusa.
Pierwsze „Margaretki” założone zostały 16 lipca 2002 roku dla kapłanów pracujących na parafiach Świdniku. Tworzyli je członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa z poszczególnych parafii. Następne objęły modlitwą Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, później kapłanów z Polski i z zagranicy a do modlitwy weszli ludzie z poza Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Po raz pierwszy w Polsce o Margaretkach można było usłyszeć w 1998 r., kiedy była przygotowywana do druku książka ks. Pietyro Zorzy: „Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. W niej jest zawarty opis, w jaki sposób idea Apostolatu modlitwy za kapłanów, który powstał w Kanadzie znalazła się w Medziugorju.
Po opublikowaniu książki, oraz po artykułach w Echu Medziugorja Ruch przyjął się również i w Polsce. Pierwsze polskie Margaretki powstały na święto Chrystusa Króla w 1998r. Poprzez Medziugorje, do którego zjeżdża cały świat, i spotkania z o. Jozo Zovko, który niezmordowanie prosi o modlitwę za kapłanów, Ruch rozszerzył się po całym świecie. Z pewnością gdyby nie Medziugorje, nie miałby on takiego rozgłosu i zasięgu. Może istniałby tylko w Kanadzie, gdzie jest bardzo ceniony przez tamtejszych księży biskupów.
Idea Ruchu-Apostolatu jest prosta, bo chodzi o otoczenie kapłanów modlitwą, aby mogli służyć dobrze nam wiernym, a nie o wymyślanie praktyk, których nie można zrealizować, które stają się ciężarem nie do uniesienia.

Oto podstawowe i niezmienne zasady włączenia się w ten Apostolat:

Jedna osoba przyjmuje na siebie obowiązek dobrowolnie wybranej przez Grupę modlitwy za konkretnego kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia do końca życia.

Podstawowa proponowana modlitwa za kapłanów:

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ……………., uczyń Go jeszcze gorliwszym swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu.
Święty Patronie, którego czci……………….., Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały.
Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.

Koronka z Medziugorja –
„Wierzę” oraz 7 razy („Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”).

Jest to stara chorwacka modlitwa o odmawianie której prosi Matka Najświętsza w Medziugorju.
Trzy pierwsze trójki w intencji zwycięstwa Maryi. Trzy następne o pokonanie szatana. Siódma za tryumf Niepokalanego Serca Maryi i pojednanie świata.

Uwagi szczegółowe:

Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.
Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą, wierzymy przecież w tajemnicę świętych obcowania.

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (...) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6, 19-21). Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie (Jr 3,15).

Zgłoś się do Banku Modlitwy!