Grupy

Akademia Młodzieżowa

Opiekun: ks. Krzysztof Wilczyński

Akademia Młodzieżowa to wspólnota parafialna skupiająca młodzież gimnazjalną i licealną.
Ideałami Akademii są Bóg, Honor i Ojczyzna. Wspólnota posiada swoją formację, w ramach, której wyodrębnione są 3 etapy:  Kerygmat, Pustynia i Apostolat.
Na etapie Kerygmatu młodzież poznaje Pana Boga, na etapie Pustyni uczy się budowania relacji i bliskości z Bogiem, natomiast na Apostolacie młodzież daje świadectwo swojej wiary.  
Członkowie Akademii Młodzieżowej biorą udział w katechezach dotyczących najważniejszych prawd wiary, nabożeństwach oraz rekolekcjach. Akademia Młodzieżowa w sposób szczególny czci Matkę Bożą i propaguje modlitwę różańcową, organizując comiesięczne Nabożeństwa Bractwa Różańcowego, podczas których modlą się w intencji dobrego wychowania młodego pokolenia.
Charyzmatem Akademii Młodzieżowej jest ewangelizacja i budowanie wspólnoty parafialnej poprzez media.
Młodzież przygotowuje cykliczne wydania Magazynów Parafialnych, które obrazują to, co dzieje się we wspólnocie parafialnej. Magazyny zawierają aktualności z życia parafii, wywiady z ludźmi parafii, prezentację wspólnot. Członkowie Akademii przygotowują także reportaże o tematyce ewangelizacyjnej.
Formacja w Akademii Młodzieżowej kończy się wraz z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej. Na zakończenie młodzież ślubuje wierność ideałom Bóg, Honor i Ojczyzna w dorosłym życiu.
Młodzież Akademii podczas ważnych uroczystości nosi szarfy, na których widnieją stopnie ich drogi rozwoju.
W Archidiecezji Lubelskiej działa 6 parafialnych ośrodków Akademii Młodzieżowej: w Lublinie, Bychawie, Łęcznej, Końskowoli, Krasnymstawie i Świdniku.
Młodzież ze wszystkich Ośrodków Akademii ściśle ze sobą współpracuje przygotowując materiały telewizyjne, a także razem formuje się na wspólnych warsztatach, rekolekcjach i obozach wakacyjnych i zimowych.

Spotkania Akademii Młodzieżowej odbywają się we środy o godzinie 17.00.